THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 55 /2005/TTLT-BNV-VPCP Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản- Ngày đăng: 22/10/2009
Admin
*Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2014 môn Ngữ văn
Ngày 01/4/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã gửi Công văn số 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014, trong đó có nội dung "Đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: đọc hiểu và làm văn".
* KẾT QUẢ THI ĐUA KHỐI 10 Tuần 13 kỳ II ( Từ 7/4 đến 12/4)
Tuyên dương ba lớp đứng đầu: 10A1, 10A5, 10A12 Phê bình hai lớp đứng cuối: 10A6, 10A9
* KẾT QUẢ THI ĐUA KHỐI 11 Tuần 33-(24/03- 29/03)
Tuyên dương ba lớp đứng đầu: 11A13, 11A3, 11A2 Phê bình hai lớp đứng cuối: 11A14, 11A8
*KẾT QUẢ THI ĐUA KHỐI 11 Tuần 35-(05/04- 11/04)
Tuyên dương ba lớp đứng đầu: 11A3, 11A4, 11A2 Phê bình hai lớp đứng cuối: 11A10, 11A5
*DANH SÁCH HỌC SINH ĐI HỌC MUỘN TUẦN 32(17/03 – 22/03)
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?


 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Tìm bài viết