THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 55 /2005/TTLT-BNV-VPCP Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản- Ngày đăng: 22/10/2009
Admin
*THỜI KHÓA BIỂU LẦN 8 HỌC KỲ I và THỜI KHÓA BIỂU HỌC TĂNG CƯỜNG LẦN 6 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
Kính mờiThầy, Cô và các em xem và thực hiện từ ngày 23/11/2015
*Huy động mọi nguồn lực xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại
Sáng 1-11, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô.
*THỜI KHÓA BIỂU LẦN 7 HỌC KỲ I và THỜI KHÓA BIỂU HỌC TĂNG CƯỜNG LẦN 5 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
kính mời Thầy, Cô và các em xem và thực hiện từ ngày 2/11/2015
*THỜI KHÓA BIỂU LẦN 6 HỌC KỲ I HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
Kính mời thầy, cô và các em học sinh xem và thực hiện từ ngày 26/10/2015
*THỜI KHÓA BIỂU HỌC TĂNG CƯỜNG LẦN 4 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
Thay đổi thời khóa biểu học tăng cường lần 4, kính mời thầy cô và các em học sinh xem dể thực hiện
 
Theo bạn trang web đã đáp ứng đủ các thông tin thiết yếu chưa?


 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Tìm bài viết